Rykkerproceduren

1. rykker

Afsendes ca. 10 dage efter forfaldsdato, når giro m.v. må forventes at være på plads.

Rykkeren indeholder følgende oplysninger:

  • at betalingsfristen er overskredet
  • at der er påløbet et gebyr for overskridelse af betalingsfristen, som vil blive opkrævet over næste forbrugsregning eller årsopgørelse
  • at der fastsættes en ny betalingsfrist på 8 dage.
  • at der ved en overskridelse af betalingsfristen vil blive pålagt et incassogebyr samt at der vil kunne afbrydes for fjernvarmeleverance

2. rykker

Afsendes 10 dage efter 1. rykker, såfremt ovennævnte betalingsfrist (l. rykker) er overskredet eller en betalingsordning misligholdt jfr. nedenstående om afdragsmulighed.

Rykkeren indeholder følgende oplysninger:

  • at sagen overgår til incasso
  • at der er påløbet incassogebyr, som tillægges den aktuelle restance
  • at forsyningen vil blive afbrudt medmindrerestancen er indgået forinden udløbet af fristen eller
  • der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning
  • der oprettes en betalingsordning, medmindre en sådan allerede har været indgået

I rykkeren er anført dato, hvornår lukning vil ske, således at forbrugeren har mulighed for at være tilstede.

Lukning

Herefter kan man tage ud til forbrugeren pr. nævnte dato med henblik på opkrævning af restancen. Opnås betaling ikke, kan forsyningen afbrydes. Herefter skal fjernvarmeforsyningen oplyse:

  • at der er påløbet gebyr for besøget, som er tilskrevet restancen at genoplukning vil ske, når betingelserne herfor er opfyldt restance samt gebyr for genoplukning er betalt eller der indgåes en afdragsordning, dog ikke hvis lukning er p.g.a. heraf der kan stilles sikkerhed for fremtidigt forbrug jfr. ovenfor.

Afdragsmulighed

Forbrugeren har mulighed for, at restancen kan afvikles efter en rimelig ordning. Denne indgås i form af et frivilligt forlig. Omkostninger herved kan opkræves hos forbrugeren.

Restancen kan afvikles op til 3 måneder, forbrugeren betaler fortsat løbende opkrævninger.

 

Godkendt af bestyrelsen for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. den 13. maj 2004.

Anmeldt til Energitilsynet den 4. juni 2004.