Motivationsbidrag

Motivationsbidraget er hidtil blevet afregnet alene efter en fast afkølingssats. Men da denne afregningsform ikke tager højde for de individuelle fremsløbstemperature indføres en mere fair afregning, der fastsætter afkølingskravet hos den enkelte forbruger.

Afkølingskravet fastsættes individuelt ud fra den gennemsnitlige fremløbstemperatur på fjernvarmevandet. På denne måde lempes kravet til forbrugerne med en lav fremløbstemperatur, samtidig skærpes kravet over for forbrugere med en høj fremløbstemperatur.

Vejledning til kontrol af motivationsbidrag

1. Aflæs åretsgennemsnitlige fremløbstemperatur på din måler eller på Thisted Varmeforsynings selvbetjening.
2. Brug tabellen til at finde årets forventede returtemperatur.
3. Aflæs årets gennemsnitlige returtemperatur på din måler eller på Thisted Varmeforsynings selvbetjening.
4. Hvis årets gennemsnitlige returtemperatur ligger over den forventede returtemperatur, får du et tillæg på 1% af dit energiforbrug pr. grad over den forventede returtemperatur.

Se i tabellen her, hvad din gennemsnitlige returtemperatur skal være.

Sådan finder du din gennemsnitlige frem- og returltemperatur. Du finder din målertype lige over displayet på måleren. Du kan "betjene" måleren ved tryk med musen på billedet af måleren. Knappen under pilen viser historiske visninger og gennemsnitsværdier.

Kamstrup måler Multical 601 eller Kamstrup måler Multical 602