Forbrugerinformation 2018

Nedenstående priser og information gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.  

Afregningspriser for 2016   Ekskl. moms Inkl. moms
Abonnements bidrag kr. 500,00 625,00
Effekt bidrag (fast bidrag) kr./m2 14,00 17,50
Forbrugsbidrag kr./kWh 0,28 0,35
Eller kr./MWh 280,00 350,00
       
Áconto prisen for 1. januar 2018 til 31. december 2018 vil være
Abonnements bidrag kr. 500,00 625,00
Effekt bidrag (fast bidrag) kr./m2 14,00 17,50
Forbrugsbidrag kr./kWh 0,29 0,3625
Eller kr./MWh 290,00 362,50

Varmegrundlaget for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018:
Dit budgetterede forbrug for perioden er reguleret i forhold til et normalt varmeår på grundlag af dit forbrug i 2017.

Årsopgørelsen for 2017:
Årsopgørelsen udsendes i februar måned. Såfremt du skal have penge tilbage, vil der i lighed med tidligere ske modregning i 1. rate i marts 2018. Er tilbagebetalingsbeløbet større end 1. rate vil det overskydende beløb blive udbetalt enten via PBS eller ved at oplyse konto nr.
Skal du af med penge vil disse blive opkrævet sammen med 1. rate.
Hvis det fremgår af din årsopgørelse at du har betalt renter, kan du få en specifikation ved henvendelse til administrationen. 

Antal rater og forfaldsdato:
Der indbetales 4 gange om året. Raterne forfalder til betaling i marts, juni, september og december.
For at lette administrationen af indbetalingerne, opfordres du til at benytte betalingsservice til indbetaling af varmebidraget. Tilmelding til betalingsservice kan foretages via dit pengeinstitut eller vores hjemmeside.

Styringstabel:
Den vedlagte styringstabel viser, hvordan dit »normal-varmeforbrug« fordeler sig over året. Årsforbruget i tabellen er det samme som dit budgetterede varmeforbrug.
Gør det til en god vane at aflæse måleren èn gang om ugen. Du har også mulighed for at holde styr på dit varmeforbrug ved hjælp af vores netaflæsning, som du finder på vores hjemmeside. Adgangskoden kan du finde øverst til højre på årsopgørelsen, eller du kan få den oplyst ved henvendelse til vor administration.

Hjemmeside:
www.thisted-varmeforsyning.dk kan du finde yderligee information vedrørende administrative og tekniske forhold samt energibesparende foranstaltninger.

Afkøling af fjernvarmevandet:
Ved utilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet pålægges et tillæg (motivationsbidrag). Tillægget for dårlig afkøling er 1% af forbrugsbidraget pr. manglende grads afkøling. Bidraget er gældende fra årsgennemsnitlig returtemperatur højere end den forventede årsgennemsnitlig returtemperatur for året. Se nedenstående tabel, der viser den forventede returtemperatur ud fra den årsgennemsnitlige fremløbstemperatur for året.

 

Tabel gældende for 2018

Årsgennemsnitlig

fremløbstemperatur

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 78 79 80

Forventet   årsgennemsnitlig returtemperatur

41

41

40

40

39

39

39

38

38

37

37

37

36

36

36

35

35

35

34

34

34

34

34 34 34 33

 

 

 

 

 

 

 

Vær opmærksom på afkølingen af fjernvarmevandet, gennemsnitsafkølingen fremgår af årsopgørelsen. Er den ikke god nok kontakt din VVS-installatør.

Reduktion i beregningsareal:
Industri og institutioner skal have mængdebegrænser.
Tilsluttes et reduceret areal indstilles mængdebegrænseren på mindst 25%, hvor 100W/m² svarer til 100%.
Mængdebegrænseren er Thisted Varmeforsynings ejendom.
Mængdebegrænseren kan kun justeres op i effekt, en justering koster 375 kr. ekskl. moms.
En opjustering vil bevirke en ny effektbetaling fra ændringsdatoen.