Tilskudsordningen

Thisted Varmeforsynings tilskudsordning følger Energistyrelsens liste med godkendte energibesparende foranstaltninger. Listen revideres med jævne mellemrum.

Tilskuddet udgør 300 kr. pr. 1.000 kWh der spares.

Følgende gælder for Thisted Varmforsynings forbrugere, som overholder kravene i Tekniske bestemmelser:

- Udskiftning af varmtvandsbeholder/varmtsvandsveksler til ny lavtemperaturveksler.

1.500 kr.

- Montering af vejrkompenserende anlæg, kun til et-strengsanlæg.

1.250 kr. + tillægget for dårlig afkøling fra året før.

- Nedtagning af varmeveksler.

500 kr. + tillægget for dårlig afkøling fra året før.

Alle beløb er inkl. moms.

Aftalen skal være indgået inden arbejdet igangsættes.

Der udleveres gratis forindstillige radiatorventiler og rørisolering mod overdragelse af energibesparelser til Thisted Varmeforsyning.

Ansøgning om energibesparelser: print skema

Kontakt Lars Gravers Andersen for mere information på tlf. 9792 6666