Energibesparelser

Baggrund og formål

Danmarks nuværende og tidligere regeringer har gennem årene indgået en række internationale aftaler, der forpligter Danmark til at begrænse udledningen af drivhusgasser, især ved gennemførelse af energibesparelser og ved reduktion af CO2-holdige brændsler.

For at nå det samlede energisparemål, skal el-, naturgas- og fjernvarmeselskaberne hjælpe deres forbrugere med at reducere energiforbruget.

Kravene fremgår at den bekendtgørelse som Energistyrelsen udsendte i december 2013 bekendtgørelse nr. 1452 "Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder".

Bekendtgørelsen kan læses i sin helhed her

Krav til Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning skal finde energibesparelser i 2015, som svarer til 3,25% af fjernvarmeproduktionen i 2012.

Tilskudsordning

Thisted Varmeforsynings tilskudsordning følger Energistyrelsens liste med godkendte energibesparende foranstaltninger. Aftalen skal være indgået inden arbejdet påbegyndes. Før og efter Billeder og kopi af faktura vedlægges. Listen revideres med jævne mellemrum.

Følgende gælder for Thisted Varmforsynings forbrugere, som overholder kravene i Tekniske bestemmelser:

- Udskiftning af varmtvandsbeholder/varmtsvandsveksler til ny lavtemperaturveksler.

1.500 kr.

- Montering af vejrkompenserende anlæg, kun til et-strengsanlæg.

1.250 kr. + tillægget for dårlig afkøling fra året før.

- Nedtagning af varmeveksler.

500 kr. + tillægget for dårlig afkøling fra året før.

Alle beløb er inkl. moms.

Der udleveres gratis forindstillige radiatorventiler og rørisolering mod overdragelse af energibesparelser til Thisted Varmeforsyning.

Kontakt Lars Gravers Andersen for mere information på tlf. 9792 6666

 Print energispareskema