Medarbejdere

ADMINISTRATION

Bogholder Jeanette Davidsen og teknisk assistent Bente Toftdahl varetager de administrative opgaver så som økonomi, forbrugeradministration, måleradministration samt ledningsregistrering.

Jeanette Davidsen send mig en e-mail
Bente Toftdahl

send mig en e-mail

PROJEKTAFDELING

Maskinmester Henrik Schultz forestår projektopgaver i produktionen.

Henrik Schultz

send mig en e-mail

DRIFT

Driften af Thisted Varmeforsynings produktionsanlæg varetages af Kraftvarmeværket Thisted.

VAGTTELEFON 2224 6666

LEDNINGSAFDELING

Ledningsmester Preben Bojer forestår alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i distributionsnettet, samt forbrugerkontakt ved tilslutning til Thisted Varmeforsyning.

Preben Bojer send mig en e-mail

FORBRUGERSERVICE

Servicetekniker Lars Gravers Andersen varetager opgaver ude hos forbrugerne så som installation og udskiftning af målere samt vejledning i brug af forbrugeranlæg.

Lars Gravers Andersen send mig en e-mail

ENERGISPARERÅDGIVNING

Servicetekniker Lars Gravers Andersen.

LEDELSE

Driftschef Søren Højmose Damgaard

Søren Højmose Damgaard send mig en e-mail mobil 2224 6669