Historie

Nogle vigtige årstal i Thisted Varmeforsyning amba's historie:

 

 1961 Blev Thisted Varmeforsyning etableret. Anlægget forsynes fra central Vest på Møllevej.
 1964 Central Øst på Aspevej sat i drift.
 1967 Central Nord på Ringvej sat i drift.
 1979 Varme fra det ny etablerede forbrændingsanlæg I/S Thyra.
 1984 Thisted Landsogns Fjernvarme fusioneret med Thisted Varmeforsyning.
 1984 Geotermi anlæg i drift.
 1988 Tilstedområdet tilsluttes.
 1989 Centralerne tilsluttes naturgas.
 1989 I/S Kraftvarmeværk Thisted dannes, Thisted Varmeforsyning indtræder med 33% ejerskab.
 1991 Thyra ombygget til affaldskraftvarmeværket I/S Kraftvarmeværk Thisted.
 1993 Akkumuleringstank på Nord.
 1995 Ny Servicebygning på Nord.
 1996 Transitledning Vest.
 1997 Transitledning Øst.
 1997 Bygningsrenovering af Central Nord.
 2003 Bygningsrenovering af Central Vest.
 2003 Ejerforholdet i I/S Kraftvarmeværk ændres, Thisted Varmeforsyning indtræder med 50% ejerskab.
 2005 Halmvarmeanlægget sættes i drift.
 2006 Hillerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a fusioneret med Thisted Varmeforsyning.
 2009 Etablering af fjernkøling i midtbyen.
 2011 Tilslutning industri østbyen.
 2012 Tilslutning industri Tilsted.
 2017  Geotermiboring Uglevej
2018 Fusion med Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.A.