Priser

Gældende Priser

1. Investeringsbidrag   Ekskl. moms  Inkl. moms 
Basisbidrag for et stik kr. 22.500,00 12.500,00
2. Stikledningsbidrag
Bidrag pr. meter stikledning til og med ø63 mm fra bagkant fortov til måler kr. 775,00 968,75
Ved rørdimensioner over 63 mm betales hele stikledningen efter regning
Årlige á contobidrag, består af 3 elementer:
1. Abonnementsbidrag pr. måler kr./år 500,00 625,00
2. Effektbidrag (fast bidrag) kr./m2 14,00 17,50
3. Forbrugsbidrag kr./kWh 0,49 0,61
Renter og gebyrer
Rykkerskrivelse kr. 100,00 100,00
Inkassomeddelelse kr. 100,00 100,00
Lukkebesøg kr. 375,00 375,00
Genåbning inden for normal åbningstid kr. 375,00 468,75
Betalingsordning kr. 100,00 100,00
Fogedforretning, udkørende kr. 330,00 412,50
Selvaflæsningskort, rykker kr. 65,00 81,25
Aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr. 65,00 81,25
Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg kr. 270,00 337,50
Nedtagning af måler kr. 600,00 750,00
Genetablering af måler kr. 600,00 750,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 250,00
Udskrift af regningskopi kr. 35,00 43,75
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 206,25

Renter efter forfaldsdato og renter i øvrigt beregnes med den officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. pt. 8,05 % p.a.